Використання французької моделі громадянської і моральної освіти при реформі державної молодіжної політики України

За умов трансформації суспільства робота з молоддю потребує особливої уваги. Але, на жаль, педагогічні принципи, які застосовуються офіційними освітніми закладами, не завжди спрямовуються на виховання в юних українців громадянської свідомості, активної та відповідальної громадянської позиції. Громадянська свідомість – це усвідомлення людиною своєї належності до певної державно-громадянської спільноти, визнання конституційно закріплених за нею прав та обов’язків, відповідальне ставлення до подій суспільно-політичного характеру, а також шанобливе ставлення до державної мови, символіки, історії, традицій тощо.

Люди, для яких виховання молодого покоління є не тільки роботою, а й справжнім покликанням, постійно шукають кращі досвіди та практики, розробляють та адвокатують нові підходи в молодіжній роботі. Один з таких небайдужих вихователів громадських активістів – Юрій Юзич, голова ревізійної комісії Молодіжної організації «ПЛАСТ – Скаутська Організація України». Юрій активно включається до урядових і громадських робочих груп з реформування державної молодіжної політики, зокрема, є головним експертом Групи «Молодіжна політика» Реанімаційного пакету Реформ (РПР). Також Юрій Юзич – співавтор закону про вдосконалення молодіжної політики і створення молодіжних центрів, ініціатор розробки дорожньої карти реформування молодіжної політики до 2020 року (документ погоджено Міністерством молоді і спорту, РПР і Центром підтримки реформ при КМУ).

Після отримання незалежності Україна в значній мірі розвивала “французьку” модель молодіжної політики. Враховуючи подібність моделей молодіжних політик України і Франції, Юрій Юзич виступив ініціатором, а потім став одним із учасників стажування у Франції навесні 2016 року за програмою «Громадянська освіта: пошук нових підходів до успішного впровадження національної програми громадянської освіти в Україні». Це стажування надало вагомий практичний багаж знань і стало поштовхом для втілення ідей та планів команди РПР, як законотворчих, так і практичних.

Зокрема, група експертів, до складу якої входить Юрій Юзич, провела серію громадських обговорень в областях України щодо законопроекту «Про молодь». У цьому законопроекті, зокрема, сформульовано таке поняття, як громадянська освіта молоді – «формальні і неформальні освітні заходи, спрямовані на формування моделей поведінки та ціннісного ставлення у плані утвердження та захисту демократії, прав людини та універсальної культури, які реалізуються, шляхом впровадження цільових навчальних програм, запровадження демократичних інструментів врядування у закладах освіти та дотримання принципів демократії та прав людини у освітніх програмах». Аналогічне визначення надано у формі поправки до прийнятого у першому читанні закону «Про освіту», який обговорюється робочою групою при відповідному комітеті парламенту.

З метою реформування системи президентських грантів для обдарованої молоді, пан Юзич підготував аналітичну записку для Міністерства молоді та спорту України. За основу Юрій взяв досвід «Експериментального молодіжного фонду Франції», з яким він ознайомився саме під час стажування. Міністерство почало розробляти новий підхід до грантингу, де за основу взято основні пропозиції записки – запровадження етапності у подачі і відборі заявок. На першому етапі молоді люди подають короткі концепції, а підготовка проектів здійснюється лише для відібраних попередньо експертами ідей. Такий підхід має значно спростити й полегшити поріг включення молоді.

« Я вдячний Місії USAID в Україні за організацію цього навчального візиту, який надав можливість дізнатися про молодіжну громадську освіту у Франції. Я отримав знання та досвід законодавчих ініціатив та державних програм Франції.».

Юрій Юзич, голова ревізійної комісії Молодіжної організації «ПЛАСТ – Скаутська Організація України»

Важливим досвідом, що був одержаний на навчанні, Юрій вважає поняття «оборонна свідомість»: «Під час спілкування із французькими колегами я докладно ознайомився із принципом оборонної свідомості, який є одним з основних у французькому громадянсько-моральному (патріотичному) вихованні. Суть оборонної свідомості полягає не у оволодінні зброєю чи іншими військовими навичками, а у формуванні розуміння та поваги до цінностей суспільства і, передусім, до мови, суверенітету, вміння поважати погляди інших громадян, захищати свій світогляд. Використовуючи цей принцип, ми розпочали кампанію із посилення такої свідомості в середовищі «Пласт – НОСУ» та впевнилися, що оборонна свідомість як принцип дуже імпонує організаторам національно-патріотичного виховання в Україні. Ця модель була також позитивно сприйнята організаторами Всеукраїнського об’єднання військово-патріотичних клубів (ВОВПО)».

Повага до громадянських прав, громадянської відповідальності є вкрай необхідною для української громади. Тому впровадження громадянської освіти для молоді та виховання юних українців із застосуванням принципу оборонної свідомості є важливим соціальним завданням нашого суспільства. Це набуло особливого значення під час фактичної російсько-української війни. Критичне осмислення інформації, навички відрізняти факти і пропаганду є ключовими елементами громадянсько-морального виховання у Франції і саме тим, що потрібно нашому громадянському суспільству, щоб сучасне молоде покоління стало основним рушієм і потенціалом нації.