Угода конфіденційності

Ця Угода діє для всіх інтернет-сервісів та інтернет-сайтів (надалі усі разом «Сервіси», а кожен окремо – «Сервіс»), що надаються МБО «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в України» (CEUME), який виконує Проект міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання» за підтримки Американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). (надалі – «Власник»).

Ця Угода є договором приєднання. Використання Користувачем Сервісів сайту свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

Під час користування Користувачем Сервісами Власник здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме:

  • даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами, зокрема, заповненням он-лайн анкет для участі в навчальних програмах, анкет експертів, анкет випускників програм, форм опитування за підсумками участі в програмах, заявок на участь у заходах тощо;
  • файли cookie;
  • ір-адреси;
  • параметри та налаштування інтернет-браузерів.

Власник вносить дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також оновлює впродовж періоду, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Термін зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також два наступних роки після закінчення користування Користувачем послугами Сервісів.

Власник може використовувати на офіційному сайті проекту «Навчальні програми професійного зростання» та на сайті МБО «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» окремі персональні дані (фото, прізвище, ім’я по батькові, посади та назви організації, а також самостійно розміщені чи надані для розміщення матеріали, що стосуються участі Користувача у програмах чи заходах за проектом «Навчальні програми професійного зростання» та їх оцінювання).

Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими засобами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісів), а також для проведення конкурсного відбору для участі у відповідній програмі за Проектом міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання», для забезпечення участі відібраних кандидатів у програмах стажування на території Сполучених Штатів Америки та європейських країн відповідно до мети програми; для забезпечення участі зареєстрованих Користувачів у заходах на території України.

Обробка персональних даних включає, але не обмежується: збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Власника), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та/або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Власника;

Власник має право передати персональні дані або базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Власником; новому власнику та/або Власнику Сервісу для оброблення з метою, передбаченою цією Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал; АМР США, іншим особам, які залучені до реалізації проекту «Навчальні програми професійного зростання» та роботі з відібраними для участі у заходах, що фінансуються Урядом Сполучених Штатів.

Власник може здійснювати транскордонну передачу персональних даних до будь-яких іноземних держав. Користувач цим підтверджує, що він був повідомлений про те, що одержувачі персональних даних можуть перебувати в іноземних державах, які можуть не бути стороною Конвенції «Про захист осіб у зв’язку із автоматизованою обробкою персональних даних» 1981 року. Власник, у будь-якому випадку, здійснить усі можливі дії для забезпечення конфіденційності та безпеки будь-яких персональних даних, переданих на територію будь-яких іноземних держав.

Власник збирає інформацію не для комерційного використання і маркетингу. Власник не збирає особисту інформацію відвідувачів сайту, якщо користувач сам не захочете надати цю інформацію. Власник здійснює гарантії для захисту цієї інформації, в тому числі забезпечення доступу до даних виключно призначених співробітників CEUME, яким потрібен цей доступ для виконання своїх обов’язків.

При наданні особистої інформації через електронну пошту або веб-сайт, Власник може використовувати її лише в цілях, зазначених у пункті збору, наприклад, для розсилки інформації, відповідей на запитання чи коментарі, отримання роз’яснень з питань чи для зауважень, для публікації інформації про етапи програми, заходи для учасників та випускників. Надаючи інформацію, Користувач дає згоду на її використання для заявленої мети.

Під час користування Користувачем Сервісами, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують наступні дані: cookie, ір-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

  • системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);
  • соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
  • системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);
  • інші ресурси.

Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Власник вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у приміщеннях із обмеженим доступом.

Власник має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку. У такому разі усі зміни будуть опубліковані за адресою www.ptp.ceume.org.ua/terms/ і будуть обов’язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.